Zarządzanie jakością w sieci AutoCrew?

Profesjonalny warsztat samochodowy to organizm bardzo skomplikowany. Aby uzyskać finalny efekt w postaci zadowolenia z kompleksowej obsługi klientów, braku reklamacji, organizacji pozwalającej na rozwój warsztatu w podążaniu za trendami rynku motoryzacyjnego i postępem technologii stosowanej we współczesnych samochodach oraz oczekiwaniami klientów, muszą funkcjonować wszystkie elementy tego organizmu. Sama jakość obsługi klienta jest jedynie efektem końcowym pokazującym, jak kierujący serwisem radzą sobie z wielowątkowym zarządzaniem firmą.

W przypadku małych i średnich firm, jakimi jest znakomita większość serwisów samochodowych, bardzo często niemożliwe jest samodzielne wdrażanie i nadzór nad procesami w serwisie. Jak zatem poradzić sobie ze wszystkimi zagadnieniami i zagwarantować wysoki poziom jakości usług oferowanych klientom? W AutoCrew mamy na to taką samą odpowiedź jak w ASO producentów samochodów:

 

 

 

  • po pierwsze – nieustanny rozwój i dążenie do pozytywnych zmian we wszystkich obszarach przy wykorzystaniu wdrażanych instrumentów;
  • po drugie – cykliczna weryfikacja osiągnięć m. in. poprzez test „tajemniczego klienta” oraz ocenę serwisu w ramach audytu standardów jakości sieci.
  • po trzecie – realizacja procedur naprawczych w obszarach wskazanych do poprawy podczas audytów wsparta coachingiem ze strony administratora.

Nie jest przypadkiem, że najwyższy poziom usług na rynku motoryzacyjnym, a co za tym idzie największą rentowność i zyskowność osiągają serwisy zrzeszone w sieciach autoryzowanych. Jest to wynikiem lepszego dostępu do aktualnej informacji oraz coachingu ze strony przedstawicieli administratora. Najlepszym ze stosowanych na rynku motoryzacyjnym wskaźnikiem jakości serwisów, pokazującym obszary do doskonalenia są audyty jakościowe. W AutoCrew wykonywane są one przez niezależnych audytorów SGS Polska – audyty wg standardów jakości i testy „tajemniczego klienta”.

 

 

Zobacz film